Ίδρυση Εταιρείας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την ίδρυση της Βουλγάρικής εταιρείας:

Σύσταση εταιρείας (Παροχή Υπηρεσιών, Εισαγωγές - Εξαγωγές, Μεταποίηση, Μεταφορική, Εμπορική κλπ.) στη Βουλγαρία.

  • Παροχή έδρας για την νεοσύστατη εταιρεία σας σε δικό μας χώρο.

  • Πλήρης λογιστική φοροτεχνική και νομική παρακολούθηση της εταιρείας με βάση την Βουλγαρική Νομοθεσία.

  • Συμβουλευτική υποστήριξη.

  • Τραπεζική και ασφαλιστική κάλυψη των επιχειρήσεων στη Βουλγαρία.

© 2021 by OPIS Group Ltd

  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram