Εταιρική Υποστήριξη

 • Συμβουλευτική υποστήριξη μέχρι και την έναρξή σας.

 • Τραπεζική και ασφαλιστική κάλυψη των επιχειρήσεων στη Βουλγαρία με τη βοήθεια έμπειρων συνεργατών μας

Επιπλέον υπηρεσίες εταιρικής υποστήριξης

 • Δημιουργία εταιρικού Website 

 • Ορατότητα επιχείρησης στο Google 

 • Δημιουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης (e-shop)

 • Δημιουργία app για Android & IOS

 • Παροχή εταιρικού email

 • Ηλεκτρονική διαφήμιση  (Digital Marketing).

 • Συντήρηση ιστοσελίδας​.

© 2021 by OPIS Group Ltd

 • Facebook
 • Twitter
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram