Μεταφράσεις κειμένων

Οι συνεργάτες μας διαθέτουν Πτυχίο στην διερμηνεία ( Βουλγαρικά – Ελληνικά) Εξειδίκευση στο περιεχόμενο επιχειρηματικών και εμπορικών θεμάτων. Παρέχουμε: Απλη Μετάφραση: του κειμένου από Ελληνικά προς Βουλγάρικα και το αντίστροφα καθώς και άλλων γλωσσών (Γερμανικά, Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά) Επίσημη Μετάφραση: επικυρωμένη από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

© 2021 by OPIS Group Ltd

  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram