Αλλαγή Φορολογικής Κατοικίας

Αλλαγή Φορολογικής Κατοικίας: Με βάση των νέων Ευρωπαϊκών νόμων μπορείτε να μεταφέρετε τη φορολογική σας κατοικία στη Βουλγαρία όπου θα είναι και η χώρα δραστηριότητάς σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι τα απαραίτητα  δικαιολογητικά της εταιρείας σας που θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας καθώς και όλες τις νομικές διαδικασίες που απαιτούνται στη Βουλγαρία.

© 2021 by OPIS Group Ltd

  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram